Christophe De Backere

Senior Attorney

Expertises

Talen

Nederlands
Engels
Frans

Christophe is actief in het vennootschapsrecht, met de nadruk op (nationale en internationale) fusies en overnames, joint ventures, (grensoverschrijdende en interne) herstructureringen en algemeen advies inzake vennootschapsrecht.

Hij vervoegde Eubelius in 2017. Christophe was eerder reeds actief op de corporate / M&A afdeling van een gerenommeerd Belgisch advocatenkantoor te Brussel, alvorens hij de advocatuur tijdelijk inruilde voor een voltijds mandaat als assistent vennootschaps- en fiscaal recht aan de KU Leuven.

Bekijk meer
Bekijk minder

Christophe werd master in de rechten aan de KU Leuven (2012, grote onderscheiding). Het eerste semester van zijn tweede master bracht hij door aan Duke University School of Law (USA). Hij volgde ook lessen aan de Universiteit van Tilburg (NL).

Hij was gedurende vier jaar als voltijds doctoraatsassistent verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, meer bepaald aan het Instituut voor Fiscaal Recht en het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht (2013-2017). Daarvoor had hij reeds een deeltijdse academische aanstelling gecombineerd met de zakenadvocatuur (2012-2013). Naast onderzoek, verleende Christophe ook bijstand bij de werkcolleges en seminaries vennootschaps- en fiscaal recht.

Christophe bereidt momenteel een proefschrift voor dat zich bevindt op het kruispunt tussen het fiscaal recht en het vennootschapsrecht, namelijk over de fiscale gevolgen van de miskenning van gemeenrechtelijke bepalingen (in een vennootschapscontext).  Sinds het academiejaar 2017-2018 is hij tevens plaatsvervangend docent aan de KU Leuven (Campus Brussel).

Hij is de auteur van verschillende bijdragen in academische tijdschriften over (de wisselwerking tussen) vennootschapsrecht en fiscaal recht. Voor één van die bijdragen ontving hij in 2017 de TFR-prijs, een bekroning van het beste artikel uit een jaargang van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht van de hand van een jonge auteur.