Christophe legt zich voornamelijk toe op Real Estate alsook op kapitaalmarkttransacties en genoteerde entiteiten.

Hij vervoegde Eubelius in 2020 en werd lid van de Brusselse balie in hetzelfde jaar.

Bekijk meer
Bekijk minder

Christophe behaalde in juli 2020 het diploma van master in de Rechten met grote onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel.

Hij beheerst het Nederlands, het Frans en het Engels.