Claire legt zich toe op vennootschapsrecht en op het publiek economisch recht. Zij ontwikkelde een bijzondere expertise inzake overheidsbedrijven en andere publieke economische entiteiten. Daarnaast geeft Claire ook advies in het publiek- en administratief recht.

Zij werd in 2011 lid van de Brusselse balie, maar onderbrak haar stage in de periode 2012-2014 om als adviseur inzake institutionele aangelegenheden de federale overheid bij te staan in het kader van de Zesde Staatshervorming. In juli 2014 vervoegde Claire Eubelius.

Bekijk meer
Bekijk minder

Claire werd in 2011 Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. In 2011 behaalde zij een aanvullende Master in Comparative, International and European Law aan de Universität Mannheim in Duitsland.

Zij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Université Saint-Louis (Brussel) en is lid van het Centre Interdisciplinaire de Recherches en droit Constitutionnel et Administratif. Van 2013 tot 2016 was zij tevens assistent Grondwettelijk recht aan diezelfde universiteit.