Joris legt zich toe op vennootschaps- en financieel recht, met bijzondere aandacht voor kapitaalmarkttransacties, openbare overnames en verplichtingen voor genoteerde ondernemingen.

Hij vervoegde Eubelius in 2010, is lid van de balie van Brussel sinds dat jaar en werd counsel in 2020.

Bekijk meer
Bekijk minder

Joris behaalde in 2010 Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Hij adviseerde Ekopak bij zijn beursintroductie en private plaatsing van € 66 miljoen (2021) en Hyloris Pharmaceuticals bij zijn beursintroductie en openbare aanbieding van € 62 miljoen (2020). Hij begeleide tevens Xior Student Housing en Mithra Pharmaceuticals bij hun beursintroductie en de daaraan voorafgaande vennootschapsrechtelijke herstructureringen (2015).

Daarnaast adviseerde hij een groot aantal Belgische openbare GVVs bij hun publieke en private kapitaalverhogingen.

Joris begeleidde 3D bij zijn overnamebod op Zenitel (2021). Hij adviseerde Ablynx bij zijn verdediging tegen de vijandige toenadering door Novo Nordisk en haar daaropvolgende steun voor het openbaar overnamebod van € 3.9 miljard door Sanofi (2018). Hij adviseerde Vastned Retail Nederland bij haar voorgenomen openbaar overnamebod van € 100 miljoen op Vastned Retail Belgium (2018). Joris begeleidde Bain Capital PE bij het voorgenomen openbaar overnamebod van € 390 miljoen op Resilux (2017) en stond BEVCO (Santo Domingo familie) bij in verband met de Belgische aspecten van de combinatie van AB InBev met SAB Miller (2016).

Joris was gedurende verschillende jaren praktijkassistent vennootschapsrecht aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht (KU Leuven) en aan de Universiteit Hasselt tot zijn mandaat afliep in 2017.

Hij levert regelmatig bijdragen in gespecialiseerde publicaties en houdt voordrachten in het vennootschaps- en financieel recht.