Robin Meylemans

Advocaat

Expertises

Talen

Frans
Nederlands
Engels

Robin legt zich voornamelijk toe op het economisch administratief recht, en in het bijzonder op het overheidsopdrachtenrecht.

Hij is zowel betrokken bij de begeleiding van kleinere overheidsopdrachten en grote infrastructuurprojecten (redactie van opdrachtdocumenten, nazicht van offertes, redactie van beslissingsdocumenten, ...), als adviesverlening in het kader van de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten, zo behandelt hij in het bijzonder de vragen van cliënten over de toepassing van de in house-leer en het toepassingsgebied van het overheidsopdrachtenrecht. 

Daarnaast staat Robin aanbesteders en niet-gekozen inschrijvers in hun procedures voor de Raad van State en de rechtbanken bij.

Dankzij zijn betrokkenheid bij PPS-projecten, ontwikkelde Robin ook een uitgebreide kennis inzake het contractenrecht. Zo bouwde expertise op in de redactie van promotieovereenkomsten, onderaannemingsovereenkomsten, enz.

Bekijk meer
Bekijk minder

Hij heeft zijn bachelor behaald aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). In 2016 studeerde hij af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent.