Aansprakelijkheid & verzekering

Onze advocaten hebben een unieke en ruime expertise op het vlak van precontractuele en contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in tal van sectoren (banken, verzekeringen, technologie, energie, detailhandel, voeding, verpakkingen, bouw, vastgoed, distributie, chemie, vrije tijd, elektronische platforms, transport, post, telecommunicatie, enz.) en voor professionals in de medische, juridische en financiële wereld. We adviseren binnen- en buitenlandse cliënten, stellen als deskundige adviezen ("expert opinions") op, staan cliënten bij in onderhandelingen en bemiddeling en vertegenwoordigen hen doorheen de hele rechtszaak of arbitrageprocedure. Daarbij behandelen we alle verwante vragen zoals inzake internationale rechtsmacht en internationaal privaatrecht. Ontwikkelingen in class actions volgen we ook op de voet.

Lees meer

Uw contacten in Aansprakelijkheid & verzekering

Brussel

Jean-Marc Gollier

Senior Counsel
Brussel

Ludo Cornelis

Senior Partner
Brussel

Rosita Geelen

Senior Counsel
Brussel

Ann-Sofie Maertens

Senior Counsel
Show more

Onze verzekeringspraktijk bedient zowel polishouders en verzekerden, als verzekeraars en makelaars. We helpen onze cliënten met betrekking tot een brede waaier van verzekeringsaangelegenheden zoals kredietverzekering, transportverzekering, verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid, BA-verzekeringen en verzekeringen voor productaansprakelijkheid. Onze advocaten bieden interdisciplinaire diensten aan zoals bijstand bij reglementaire vragen (corporate governance-problemen, Solvency II, overdrachten van portefeuilles, garantiesystemen, grensoverschrijdende fusies, …), productgerelateerd advies, redactie en nazicht van polissen, onderhandeling van (her)verzekeringscontracten en andere (grensoverschrijdende) (her)verzekeringsdiensten, verzekeringsbemiddeling in België (bijvoorbeeld vereisten inzake Europees paspoort, compliance en regels van algemeen belang, internationaal privaatrecht), informatieverplichtingen, problemen van verzekeringsdekking en afwikkeling van schadegevallen en ermee samenhangende geschillen. We assisteren cliënten (verzekeraars of polishouders) ook met betrekking tot hospitalisatieverzekeringen, levensverzekeringen, en beleggingsproducten verbonden aan levensverzekeringen, alsook herverzekering.

Cliënten die gebruik maken van onze diensten, zijn onder meer:

 • kredietinstellingen, effectenmakelaars, portefeuillebeheerders en andere financiële tussenpersonen
 • verzekeraars, herverzekeraars en verzekeringsmakelaars of -agenten
 • producenten en distibuteurs (voor gebrekkige of onveilige producten, inclusief de impact van REACH)
 • dienstverleners zoals technologieproviders
 • federaties
 • vastgoedbedrijven
 • overheidsinstanties en ambtenaren
 • universiteiten en ziekenhuizen
 • bestuurders en leidinggevenden in ondernemingen
 • kopers en verkopers van aandelen (voor schendingen van verklaringen en waarborgen)
 • medische en juridische beroepsbeoefenaars
 • revisoren en accountants
 • octrooiagenten
 • consumenten
 • auteurs, uitgevers en omroepenverenigingen

Enkele referenties

Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • Vertegenwoordiging van een vliegtuigonderdelenfabrikant in een ICC-arbitrage;
 • Bijstand in diverse contractuele geschillen over de impact van COVID-19;
 • Vertegenwoordiging van een onderneming in de voedselketen m.b.t. aansprakelijkheid in de fepronil crisis, waaronder verzekeringsdekking;
 • Vertegenwoordiging van een chemisch bedrijf in een arbitragezaak m.b.t. een EPCM-contract;
 • Vertegenwoordiging van een energieleverancier in een geschil met een distributiesysteembeheerder;
 • Vertegenwoordiging van verschillende juridische of financiële professionele dienstverleners in verband met vermeende aansprakelijkheid in de uitvoering van hun diensten;
 • Vertegenwoordiging van een bedrijf in verband met diens economische verliezen door een ontploffing in het bedrijf (met expertise);
 • Vertegenwoordiging van een verzekeringsmaatschappij in verband met diens verliezen door de instorting van hijskranen;
 • Adviesverlening over het temporele en materiële toepassingsgebied van de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsleiders- en bestuurdersverzekering.

Regelgeving en contracten

 • Een pensioenfonds begeleiden bij de heronderhandeling van een levensverzekeringspolis verbonden met beleggingsfondsen;
 • Een verzekeringsmaatschappij begeleiden bij de overdracht van een verzekeringsportfolio;
 • De Controledienst voor Ziekenfondsen begeleiden in verband met prudentiële regelgevingsproblematiek;
 • Een verzekeringsmaatschappij begeleiden bij een grensoverschrijdende (Europese) fusie van verzekeringsmaatschappijen;
 • Industriële groepen en beroepsorganisaties adviseren m.b.t. de kwalificatie als verzekering van product- of dienst gerelateerde waarborgen;
 • UK-dienstverleners adviseren over het effect van de Brexit op de aanbieding van verzekeringsproducten in België;
 • De meerderheidsaandeelhouder van een Belgische verzekeraar begeleiden bij het herstructureringsproces van de verzekeraar;
 • Een start-up adviseren over de ontwikkeling van een deeleconomie-verzekeringsmodel;
 • Een Belgische verzekeraar begeleiden bij de splitsing van een levensverzekering om twee types van verzekeringnemers te onderscheiden.