Digital & gegevensbescherming

De vierde industriële revolutie (het "digitale tijdperk") breekt wereldwijd door. Nieuwe technologieën openen deuren naar nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en organisaties, maar ook naar uitdagingen. Het dynamische en multidisciplinaire team van Eubelius staat klaar om u bij te staan bij alle digitale juridische vragen.

Lees meer

Uw contacten in Digital & gegevensbescherming

Enkele referenties

  • Bijstand aan een internationale farmaceutische groep bij het ontwikkelen van zowel Europese als wereldwijde platforms voor het delen van geanonimiseerde real-world evidence data van (universitaire) ziekenhuizen voor het uitvoeren van klinische studies;
  • Compliance-diensten in het kader van de nieuwe EU-gegevensbeschermingsregels (AVG) voor verschillende Belgische en multinationale bedrijven in diverse sectoren, waaronder het opzetten van beleidsdocumenten zoals privacy - en cookiebeleid, retentiebeleid, beleid inzake melding van inbreuken op gegevens, register van verwerkingsactiviteiten, beleid inzake verzoeken van betrokkenen, gegevensverwerkingsovereenkomsten, gegevensbeschermingseffectbeoordeling, gegevensoverdrachtseffectbeoordelingen, etc. en ad hoc advies over specifieke vragen die voortvloeien uit de AVG en de Belgische gegevensbeschermingswetgeving (wet van 30 juli 2018);
  • Bijstand aan een grote warenhuisketen bij de ontwikkeling van een webshop en app, inclusief een volledige privacy beoordeling van de app; advies over alle gegevensbeschermingsaspecten van de nieuwe app en webshop (d.w.z. privacybeleid, cookiebeleid, verzamelen van persoonsgegevens, advertentiemogelijkheden, profileringsaspecten, etc.); advies over alle direct marketing gerelateerde vragen (inclusief aspecten met betrekking tot thuisbezorging in België) en over het gebruik van shortcode sms-berichten om communicatie naar klanten te versturen;
  • Advies over de wisselwerking tussen de tweede richtlijn betalingsdiensten en de AVG en de mogelijkheden tot het delen van gegevens;
  • Strategisch advies met betrekking tot de complexiteit van (intragroep) internationale gegevensoverdrachten, naleving van de jurisprudentie van het Hof van Justitie, de richtsnoeren van de Europese Unie en het begeleiden van cliënten bij het afspreken van Standard Contractual Clauses en Binding Corporate Rules;
  • Advies over het gebruik van vertrouwensdiensten, zoals de e-handtekening en e-archivering;
  • Spoedadvies over communicatie en wettelijke verplichtingen na datalekken en in het bijzonder ransomware-aanvallen, ondersteuning bij de meldingen aan de toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen;
  • Risicobeoordeling voor een nieuw disruptief IoT-gebaseerd product en assistentie bij de contracteringsstrategie;
  • Procesvoering voor de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit naar aanleiding van klachten in gegevensbeschermingszaken en voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State met betrekking tot gegevensbeschermingswaarborgen in wetgevingsdocumenten;
  • Procesvoering in contractuele geschillen tussen e-telecomspelers, bv. betreffende nummerportabiliteit en contractuele geschillen waaronder aansprakelijkheid wegens gebrekkige IT-producten en exitkwesties.