Pensions

Ons multidisciplinair team van toonaangevende advocaten met een achtergrond in pensioenwetgeving, sociaalzekerheidsrecht en vennootschaps- & verzekeringsrecht behandelt alle vragen op het vlak van pensioenen en benefits.

Het pensioenteam adviseert en vertegenwoordigt tal van cliënten zoals werkgevers uit de privésector, overheidsinstanties, non-profitorganisaties, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, maar ook particulieren en groepen van particulieren.

Lees meer

Uw contacten in Pensions

Brussel

Filip Van Beirendonck

Senior Attorney
Brussel

Sophie Vantomme

Senior Attorney
Brussel

Sam De Voogt

Advocaat
Show more

We hebben ruime ervaring met de Belgische toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - FSMA), niet alleen omdat we geregeld cliënten bij de FSMA vertegenwoordigen, maar ook omdat we goed vertrouwd zijn met haar werking.

Eubelius is een actief lid van PensioPlus. Leden van ons pensioenteam spreken geregeld op conferenties en seminaries en geven ook opleidingen.

Enkele referenties

  • Bijstand aan pensioenfonds bij de implementatie van IORPII (statuten en beleidslijnen updaten);
  • Advies aan werkgevers uit de publieke en private sector met betrekking tot vermeende discriminatie bij aanvullende pensioenregelingen en vertegenwoordiging in rechte in dat verband;
  • Vertegenwoordiging in rechte inzake de aansprakelijkheid van de Staat met betrekking tot de insolventie van een groepsverzekeraar;
  • Vertegenwoordiging in rechte van werkgevers met betrekking tot vermeende discriminatie bij bedrijfspensioenen;
  • Opstellen van pensioenreglementen voor werkgevers in de publieke en private sector;
  • Advies inzake de overdracht en harmonisering van bedrijfspensioenplannen na overnames en fusies en andere reorganisaties van ondernemingen;
  • Advies inzake de overdracht van de pensioenverplichtingen van een verzekeraar aan een pensioenfonds;
  • Due diligence met betrekking tot aanvullende pensioenplannen van ondernemingen in verschillende sectoren;
  • Opstellen van een road map voor het oprichten van een multi-werkgevers publiek sector pensioenplan en publiek sector pensioenfonds;
  • Vertegenwoordiging voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State in zaken met betrekking tot de federale pensioenwetgeving (zowel inzake wettelijke als aanvullende pensioenen).