Een grote stap vooruit naar een modern vennootschapsrecht

Eubelius is fier dat de federale ministerraad van 20 juli 2017 het voorontwerp voor een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft goedgekeurd, en dat Marieke Wyckaert (één van de vier experten) en ook Alain François, Frank Hellemans, Matthias Wauters en Felix Dobbelaere bijdroegen aan dit belangrijk ontwerp.

Marieke licht toe: “Dit ontwerp onderscheidt vennootschappen duidelijk van verenigingen (al dan niet winstuitkering, ongeacht de activiteiten) en maakt ons vennootschapsrecht opnieuw aantrekkelijk en competitief. Het hele wetboek is gemoderniseerd en gestroomlijnd, en, waar mogelijk, vereenvoudigd, met ruimte voor contractueel maatwerk. Het koninginnenstuk is ongetwijfeld de voorgestelde kapitaalloze BV, maar ook in de NV worden belangrijke wijzigingen voorgesteld”.

De pro bono bijdrage aan wetgevend werk is een onderdeel van onze CSR-werking”, verduidelijkt onze managing partner, Matthias Wauters.