Eubelius begeleidt Aedifica bij haar publieke kapitaalverhoging van 418 miljoen euro

Op 25 april 2019 lanceerde Aedifica een openbare kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht voor haar bestaande aandeelhouders, met het doel de vennootschap toe te staan om 1) de verwerving van een zorgvastgoedportefeuille in het Verenigd Koninkrijk gedeeltelijk te herfinancieren, 2) haar huidige lopende projecten te financieren en 3) haar eigen vermogen te verhogen om haar groeistrategie met betrekking tot haar vastgoedportefeuille voort te zetten, met behoud van een passende schuldgraad van 50-55%.

Aedifica is de gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (GVV of BE-REIT) die zich specialiseert in zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren, actief in België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens de inschrijvingsperiode met onherleidbare toewijzingsrechten, afgesloten op 2 mei 2019, werd op 89,15% van de 6.147.142 aangeboden nieuwe aandelen ingeschreven. De overige aangeboden nieuwe aandelen werden in het kader van een vrijgestelde versnelde private plaatsing onder de vorm van scrips verkocht op 3 mei 2019. Aedifica haalde op deze manier ongeveer 418 miljoen euro op, het beoogde maximumbedrag van de kapitaalverhoging. Eubelius adviseerde Aedifica bij de verwezenlijking van deze succesvolle kapitaalverhoging.