Eubelius begeleidt een private plaatsing van obligaties van Retail Estates voor een bedrag van EUR 75 miljoen

Op 10 december 2019 plaatste Retail Estates EUR 75 miljoen bij investeerders door middel van een private plaatsing (van EUR 100.000) met een looptijd van 7 jaar en een vaste interestvoet van 2,15%. De opbrengst zal onder meer dienen om haar groeistrategie voor te zetten, de gemiddelde looptijd van haar totale schuld te verhogen en haar financieringsbronnen te diversifiëren.

De obligaties zullen worden genoteerd op Euronext Growth Brussels.

Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (OGVV of BE-REIT) gespecialiseerd in investeringen in commerciële gebouwen in de periferie van woonwijken of langs belangrijke toegangswegen tot stedelijke centra.

Eubelius trad op als transaction counsel in deze succesvolle transactie. De teamleden betrokken bij deze transactie zijn Lars Van Bever, Thomas Donnez, Anthony Van Besien en Julie Marescau.