Eubelius begeleidt Ekopak bij haar succesvolle beursintroductie op Euronext Brussel en private plaatsing ter waarde van 50 miljoen EUR

Op 25 maart 2021 lanceerde Ekopak haar beursintroductie op Euronext Brussel en private plaatsing. De private plaatsing werd afgesloten op 30 maart 2021 en de transactie werd afgerond op 6 april 2021. De bruto-opbrengst van de private plaatsing bedraagt ongeveer 50 miljoen EUR. Ekopak zal deze opbrengst gebruiken ter ondersteuning van haar strategische groeidoelstellingen, meer bepaald (i) ter ondersteuning van de uitrol van haar WaaS-segment, (ii) ter ondersteuning van de werkkapitaalbehoeften voor de groei van haar niet-WaaS-segment, (iii) ter financiering van potentiële M&A-mogelijkheden en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Ekopak is een ESG-gedreven onderneming die oplossingen biedt voor “off-grid” watervoorziening. Haar oplossingen stellen industriële klanten in staat om hun waterverbruik op een duurzame, betrouwbare en kostenefficiënte manier te verminderen. Ekopak focust daarbij op de optimalisering van het watergebruik met behulp van containerwaterzuiveringsunits die “off-grid” waterbronnen zoals regen-, oppervlakte- en/of afvalwater omzetten in zuiverder water dat kan worden gebruikt en hergebruikt in de industriële processen van de klant. Doordat klanten van Ekopak water zelf kunnen zuiveren en geschikt kunnen maken voor hergebruik, zijn zij niet langer waterverbruikers, maar wel waterproducenten. De kringloopsystemen die dankzij deze oplossingen ontstaan, besparen klanten geld door zuiver water te produceren voor industriële processen tegen een aanzienlijk lagere kostprijs per kubieke meter in vergelijking met de kosten voor het gebruik van traditioneel leidingwater.

De transactie in cijfers:

  • plaatsingsprijs van 14,00 EUR per aandeel;
  • 3.571.428 nieuwe aandelen werden uitgegeven met een totale waarde van ongeveer 50 miljoen EUR, waarbij ongeveer 18 miljoen EUR werd toegewezen aan vooraf toegezegde investeerders in ruil voor gegarandeerde toewijzingen;
  • 214.286 bestaande aandelen werden verkocht door Ekopaks historische meerderheidsaandeelhouder aan investeerders in de private plaatsing.

Eubelius adviseerde Ekopak bij haar succesvolle beursintroductie op Euronext Brussel en private plaatsing. Dit was de eerste beursintroductie op Euronext Brussel in 2021 en voorlopig de laatste in de rij van kapitaalmarkttransacties begeleid door Eubelius in 2021. Dit na onder meer de publieke kapitaalverhoging van Xior in maart 2021 en de “accelerated bookbuilding” van nieuwe aandelen in Warehouses De Pauw in februari 2021.

De teamleden betrokken bij deze verrichting zijn Joris De Wolf, Lars Van Bever, Anthony Van Besien, Anouk Kerkhofs, Michiel Stuyts en Christophe Janssens.

Voor meer details, zie de artikelen die over deze transactie zijn verschenen in De Tijd: “Ekopak combineert beursnotering met focus op duurzaamheid” en Ekopak schiet hoger bij beursdebuut” of L’Echo (enkel beschikbaar in het Frans): “Ekopak précise son arrivée sur les marchés boursiers” en “Vague d’enthousiasme pour l’entrée en bourse d’Ekopak”.