Eubelius begeleidt Xior bij haar publieke kapitaalverhoging van 178 miljoen euro

Nieuws
10 maart 2021

Op 24 februari 2021 lanceerde Xior Student Housing een openbare kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht (OTR) voor de bestaande aandeelhouders, ter financiering van haar investeringspijplijn en verdere groei.

Xior Student Housing is de Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (OGVV of BE-REIT) die zich specialiseert in studentenvastgoed in België, Nederland, Portugal en Spanje.

Tijdens de inschrijvingsperiode met OTR werd op 92,62% van de aangeboden nieuwe aandelen ingeschreven. De overige nieuwe aandelen werden geplaatst in het kader van een private plaatsing van scrips.

De kapitaalverhoging voor een bedrag van ca. EUR 178 miljoen werd volledig onderschreven.

Eubelius adviseerde Xior bij de verwezenlijking van deze succesvolle kapitaalverhoging.

Voor meer details verwijzen we naar de artikelen die over deze transactie zijn verschenen in De Tijd: "Kotmadam Xior gaat 178 miljoen euro ophalen " of L'Echo (enkel beschikbaar in het Frans): "Xior s'arme pour continuer de croître ".

Het Eubelius-team bestond uit Lars Van Bever, Carl Clottens, Anthony Van Besien, Sofie Baveghems en Christophe Janssens.