Eubelius staat FPIM en Sabena Aerospace bij in het kader van de overname van SABCA van Dassault Belgique Aviation.

Op 5 februari 2020 hebben FPIM en Sabena Aerospace een overeenkomst gesloten met Dassault Belgique Aviation (een vennootschap uit de Dassault-groep) op grond waarvan Dassault haar volledige participatie van 96,85% in SABCA zal verkopen aan een nog op te richten joint venture van FPIM en Sabena Aerospace voor een totaalbedrag van meer dan 74 miljoen euro.

SABCA is een wereldwijd toonaangevende, multi-technology lucht- en ruimtevaartleverancier met meer dan 900 werknemers, die de wereldwijde marktleiders in de productie van vliegtuigen en draagraketten als cliënteel heeft. SABCA is genoteerd op Euronext (EBR: SAB), is actief in de drie Belgische Gewesten en heeft een vestiging in Marokko.

De closing van de transactie is afhankelijk van goedkeuring door de bevoegde instanties en andere gebruikelijke closing verplichtingen.

FPIM en Sabena Aerospace worden in deze transactie bijgestaan door Eubelius. Het Eubelius-team wordt geleid door Jeroen Delvoie, Filip Jenné, en Steven Declercq.