Proximus, vertegenwoordigd door Eubelius, wint class action-procedure van Test-Aankoop

Nieuws
31 januari 2019

In een arrest van 30 januari 2019 heeft het hof van beroep te Brussel de eerste grote class action naar Belgisch recht afgewezen.

De consumentenorganisatie Test-Aankoop had een rechtsvordering tot collectief herstel ingesteld tegen telecomoperator Proximus. Zij verweet Proximus misleidende handelspraktijken, agressieve handelspraktijken en contractuele wanprestaties. Het hof van beroep heeft Test-Aankoop op al die punten in het ongelijk gesteld, en haar vordering over de ganse lijn ongegrond verklaard.

Senior partner Herman De Bauw van Eubelius vertegenwoordigde Proximus in deze zaak.

De class action is naar Belgisch recht mogelijk sinds 2014. Deze zaak is de eerste waarin het hof van beroep zich ten gronde diende uit te spreken.