Overheidsbedrijven

Overheidsbedrijven en andere met de overheid verbonden entiteiten opereren vaak in een specifiek juridisch kader en krijgen te maken met geheel eigen vragen en uitdagingen. Eubelius heeft zich hier zeer nadrukkelijk op toegelegd en ontwikkelde een unieke expertise in dit domein. Ons overheidsbedrijventeam is als geen ander in staat om voor complexe en interdisciplinaire vragen snel en efficiënt geïntegreerde oplossingen te bedenken.

Lees meer

Uw contacten in Overheidsbedrijven

Enkele referenties

 • Bijstand aan talrijke overheidsbedrijven en andere publieke rechtspersonen met betrekking tot de gevolgen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • Bijstand aan NMBS bij de oprichting van de projectvennootschap ‘Wetenschapspark Leuven Noord’ met stad Leuven en KU Leuven;
 • Bijstand aan NMBS bij de verzelfstandiging van NMBS Logistics (nu Lineas), van de instap van een private aandeelhouder tot de verkoop van de laatste 10% participatie van NMBS;
 • Bijstand aan FPIM en Sabena Aerospace in het kader van de overname van SABCA van Dassault Belgique Aviation;
 • Bijstand aan de Vlaamse overheid en PMV bij de oprichting van Flanders Future Techfund in de vorm van een BV;
 • Bijstand aan Skeyes bij het opzetten van meerdere dochtervennootschappen;
 • Bijstand aan een autonoom overheidsbedrijf met betrekking tot een uitkoopbod in een dochtervennootschap alsook bij de fusie van meerdere dochters;
 • Advies aan meerdere overheidsbedrijven over aspecten van corporate governance;
 • Bijstand bij de oprichting van de nieuwe publieke instelling Sciensano, met bijzondere aandacht voor de personeelsaspecten;
 • Bijstand aan het Havenbedrijf Antwerpen bij de verwerving van NMP;
 • Bijstand aan NMBS bij de privatisering van Transurb;
 • Advies aan de federale regering en FPIM over de strategische opties voor Belfius;
 • Advies met betrekking tot het aandeelhoudersmodel van de federale overheid en bijstand bij de opstelling van een beheersovereenkomst in dit verband;
 • Bijstand bij de implementatie van de hervorming van het wettelijk statuut van Proximus en bpost in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
 • Bijstand bij de oprichting en/of hervorming van diverse extern verzelfstandigde agentschappen onder vennootschapsvorm op Vlaams niveau;
 • Bijstand bij een potentiële hervorming van een groep overheidsbedrijven vanuit het oogpunt van ESR-neutraliteit;
 • Bijstand bij de hervorming van de voormalige NMBS-groep tot een duale structuur;
 • Bijstand aan de drie gewesten bij de oprichting van Viapass als interregionale rechtspersoon, als onderdeel van de ruimere bijstand aan de gewesten bij de uitwerking en implementatie van een systeem van kilometerheffing voor vrachtwagens;
 • Bijstand bij de omvorming van een autonoom overheidsbedrijf tot een zuiver private vennootschap, in het bijzonder wat de personeelsaspecten betreft;
 • Bijstand bij de beursgang van Proximus en bpost.