Publiek- & administratief recht

Het team publiek- en administratief recht verstrekt kwaliteitsvolle diensten in dit diverse en complexe rechtsgebied, ook in de talrijke specifieke sectoren. Eubelius is een van de weinige kantoren op de Belgische markt die in dit domein in de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) een volledig spectrum van diensten aanbiedt, van complexe en hoogstaande administratieve of constitutionele procedures tot juridische bijstand via advieswerk, redactie van overeenkomsten en wetgevend werk.

Lees meer

Uw contacten in Publiek- & administratief recht

Brussel

Kristof Caluwaert

Senior Attorney
Brussel

Claire Fornoville

Senior Attorney
Brussel

Laura Janssens

Senior Attorney
Show more

Enkele referenties

 • Bijstand aan de NMBS bij het structureren, onderhandelen en gunnen van de overheidsopdracht voor de ontwikkeling van haar nieuwe hoofdkwartier in Brussel-Zuid en de verkoop van verschillende sites;
 • Bijstand aan bpost bij de gunning van diverse complexe service-overeenkomsten;
 • Bijstand aan De Werkvennootschap bij complexe DBFM- en PPS-projecten (bv. bouw en verhoging van 17 bruggen over het Albertkanaal en ombouw van de R4 - West en - Oost tot primaire wegen);
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering bij procedures gevoerd voor het Grondwettelijk Hof in zowat alle beleidsdomeinen;
 • Bijstand aan diverse overheidsinstanties voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State in het kader van beroepen gericht tegen maatregelen genomen met het oog op het beheersen van de COVID-19-pandemie;
 • Bijstand aan diverse overheidsinstanties voor de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit m.b.t. vermeende inbreuken inzake gegevensbescherming;
 • Juridisch adviseur van een regionaal ziekenhuis met betrekking tot het structureren van een gemengd stedelijk ontwikkelingsproject met een zorgonderdeel, het opzetten van de marktbevraging alsook het opstellen van het contractueel kader;
 • Bijstand aan de Belgische voetbalclub Club Brugge met betrekking tot de bouw van een nieuw stadion;
 • Advies aan de openbare vervoersmaatschappij De Lijn in verschillende procedures van betwisting van stedenbouwkundige vergunningen en onteigeningen voor de realisatie van meerdere tramlijnen (bv. Brabo 2 - Noordelijn en Spartacus) en vastgoedprojecten;
 • Voeren van verscheidene procedures voor de Raad van State m.b.t. diverse gemeentelijke belastingreglementen;
 • Advies aan Kortrijk Xpo BV met betrekking tot een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “K-R8” in opmaak, dat een gedeeltelijke herbestemming van de Xpo-site vooropstelt en waarover een bezwaarschrift wordt opgesteld;
 • Bijstand aan de NV Uplace in het kader van een administratief beroep tegen een omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonproject met commercieel en buurtondersteunende functies in Dendermonde.